Идентификација црвеног Азо пигмента (литол црвене) – кључ за одговоре на сва конзерваторско-рестаураторска питања која је отворила Енформел слика Лазара Возаревића „Без назива”

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Вања Јовановић, Александар Кременовић, Филип Коломбан, Џон Милан ван дер Берг, Снежана Вучетић, Вељко Џикић
Извор
Smartart Conference proceedings 2022, Belgrade, Serbia, 23.-25. September 2021
Уредник
Весна Круљац, Бојан Јокић
Издавач
Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности, Београд
Датум издавања
2022
Сажетак
Галерија „Лазар Возаревић” спровела је велики пројекат конзервације и рестаурације слика Лазара Возаревића из различитих периода уметниковог стварања. Прелиминарна истраживања слике „Без назива” из 1961. године, чији је површински боје нислој значај но деградирао на нетипичан начин, спровела је лабораторија MONARIS са Универзитета Сорбона. Утврђено је да се ова слика по саставу својих слојева разли кује од осталих слика из ове фазе сликаревог рада. Опсежне физичко­хемијске анализе су се паралелно одвијале у лабораторијама у Србији. Добијени резултати су указивали на то да црвена боја потиче од литол црвене, коју карактерише хемијска нестабилност и велика осетљивост на светлост и топлоту. Испoставило се да су сви остали материјали коришћени за креирање ове слике стабилни и међусобно компатибилни. Пошто је утврђено да се не ради о физичким оштећењима бојеног слоја, то је искључило традиционалну рестаурацију деградираних површина.
Предложено је решење које није подразумевало физичку интервенцију на оригиналу. На основу резултата физичко-хемијских анализа креиране су две слике (тест и контролна) са карактеристикама које поседује ова слика. На тај начин је било могу ће утврдити која комбинација параметара окружења је безбедна по оригинално дело током излагања. Креирање дигиталног колористичког шаблона изведено је на основу података из реалног света и резултата физичко­хемијских анализа. Фотограметријском методом је урађен 3Д модел сли ке у високој резолуцији, на основу којег је направљена развијена површина осликаног слоја која је служила као подлога за израду виртуелног ретуша. Применом препоручених параметара окружења и иновативног поступка „рестаурације” слике у специјално креираним условима у простору саме Галери је било би могуће сагледати квалитете које је слика имала када је изведена.
почетак странице
168
крај странице
186
isbn
978-86-80245-44-7
Subject
литол црвена, раманска спектроскопија, ФТИЦ, рендгенска дифракција на праху, превентивна конзервација, виртуелна рестаурација
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М32
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – CC0 Public Domain
Формат
.pdf

Вања Јовановић, Александар Кременовић, Филип Коломбан, Џон Милан ван дер Берг, Снежана Вучетић, Вељко Џикић. "Идентификација црвеног Азо пигмента (литол црвене) – кључ за одговоре на сва конзерваторско-рестаураторска питања која је отворила Енформел слика Лазара Возаревића „Без назива”" in Smartart Conference proceedings 2022, Belgrade, Serbia, 23.-25. September 2021 , Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности, Београд (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.18485/smartart.2022.2

This item was submitted on 8. децембар 2022. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.