Дефинисање хидрауличког механизма истицања карстних подземних вода применом биваријантне анализе временских серија

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Вељко Мариновић
Извор
Мултидисциплинарна конференција “Kарст 2022 - Значај, стање и перспективе коришћења и заштите ресурса у карсту"
Уредник
Слободан Марковић, Зоран Стевановић
Издавач
Српска академија наука и уметности
Датум издавања
2022
Сажетак
Bivariate analysis was applied within the cross-correlation in time and the gain function as part of the cross-spectral function in the frequency domain, to the time series of precipitation and discharge of the Oko Bijela and Bosna karst springs in the period 2015-2020. Bivariate analysis showed a very fast reaction of the Oko Bijela spring and a reaction delay at the Bosna spring, which indicate a very weak amortization of the input signal within the Oko Bijela system and a good attenuation of the precipitation of the Bosna system, which proved the hydraulic mechanism of the discharge of both springs - gravitationally at Oko Bijela and siphonally at Bosna spring. Also, low storage capacity of the Oko Bijela karst system was confirmed, while the Bosna karst system has significant storage capacity of groundwater reserves.
почетак странице
59
крај странице
63
isbn
978-86-7025-956-0
Просторно покривање
Црна Гора, Босна и Херцеговина
Subject
карст, подземне воде, механизам истицања, крос-корелација, спектрална анализа
karst, groundwater, discharge mechanism, cross-correlation, spectral analysis
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf
Скупови објеката
Вељко Мариновић
Radovi istraživača

Вељко Мариновић. "Дефинисање хидрауличког механизма истицања карстних подземних вода применом биваријантне анализе временских серија" in Мултидисциплинарна конференција “Kарст 2022 - Значај, стање и перспективе коришћења и заштите ресурса у карсту", Српска академија наука и уметности (2022)

This item was submitted on 8. децембар 2022. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.