Metodologija proračuna sanacije klizišta šipovima

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Slobodan Ćorić, Dragoslav Rakić, Stanko Ćorić, Dušan Berisavljević
Извор
V simpozijum društva za Geotehniku R. Severne Makedonije, ISRM Specialized Conference
Уредник
Jovan Papić, Slobodan Ćorić
Издавач
Društvo za Geotehniku Severne Makedonije
Датум издавања
2022
Сажетак
Klizišta u Srbiji, u najvećem broju slučajeva, jako zavise od geoloških uslova u terenu i svako klizište ima svoje specifičnosti koje moraju da se odrede geotehničkim istraživanjima. Stoga su u radu prvo prikazane osnovne karakteristike klizišta u Srbiji, kao i postupci njihovog istraživanja. Zatim su prikazani proračuni sanacije klizišta vertikalnim šipovima. Metodologija proračuna je složena, jer podrazumeva interakciju klizišta i stabilizirajućih šipova. Prilikom određivanja bočne otpornosti tla oko šipova koristi se metoda Brinč Hansena koja uzima u obzir trodimenzionalne uslove i može da se primeni u složenim geološkim uslovima koji su česti u Srbiji. U postupku proračuna određuju se kako geotehnička tako i konstruktivna bočna nosivost vertikalnih šipova, dok se analize stabilnosti klizišta vrše odgovarajućim metodama granične ravnoteže. Predloženim postupkom proračuna omogućeno je da otpornost čitave klizne površine, u sadejstvu sa šipovima, realizuje zahtevanu vrednost faktora sigurnosti.
Landslides in Serbia, in most cases, closely are dependent of geological conditions of the terrain and any single landslide has its characteristics which have been determined by geotechnical investigations. In accordance to that in the paper well be, at first, presented the fundamental charasteristics of landslides in Serbia and the methods of their investigations. In addition to that are presented calculations for landslide stabilization by vertical piles. The calculation methodology is complex, because it is based on the interaction between landslide and stability piles. The lateral resistance of the soil is calculated by Brinch Hansen method. It includes three-dimensional effects of surrounding soil and can be applied in complex geological conditions which are very offen in Serbia. In proposed calculate procedure are determined lateral geotechnical and structural bearing capacites of vertical piles. The landslide stability is analyzed by appropriate limit equilibrium methods. In proposed calculation procedure is assumed that complete sliding surface, together with piles, contribute to a target value of safety factor of the landslide.
почетак странице
612
крај странице
620
isbn
978-9989-2053-5-4
Subject
klizišta, geotehnička istraživanja, bočna nosivost šipova, interakcija klizišta i šipa, analiza stabilnosti
Landslides, Geotechnical investigations, Lateral resistence of piles, landslide-pile interaction, Stability analysis
COBISS број
MK-ID57598725
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.doc

Slobodan Ćorić, Dragoslav Rakić, Stanko Ćorić, Dušan Berisavljević. "Metodologija proračuna sanacije klizišta šipovima" in V simpozijum društva za Geotehniku R. Severne Makedonije, ISRM Specialized Conference, Društvo za Geotehniku Severne Makedonije (2022)

This item was submitted on 3. јул 2022. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.