Istraživanje i valorizacija subgeotermalnih energetskih resursa

Објеката

Тип
Монографија
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Dejan Milenić, Ana Vranješ
Издавач
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Датум издавања
2015
Опис
Monografija je konceptualno podeljena u 4 dela.
Prvi deo predstavlja teoretsku podršku i definisanje osnovnih pojmova iz oblasti energetike i životne životne sredine, obnovljivih izvora energije uopšte, detaljnog objašnjenja geotermalnih resursa kao i definisanje pojma subgeotermalne energije.
Drugi deo precizno definiše sve istražne radnje, metodske postupke i procedure u istraživanju, eksploataciji i korišćenju sugeotermalnih energetskih resursa. Ovo poglavlje predstavlja bazu, osnovu za svakog inženjera, kroz koje će ovladati detaljnim tehnikama subgeotermalnih istraživanja.
Treći deo bavi se valorizacijom subgeotermalnih resursa, odnosno njihovim vrednovanjem sa najrazličitijih aspekata poput finansijskih, ekoloških, tehnoloških i sl. Takođe se u ovom poglavlju subgeotermalni resursi svrstavaju i kategorišu prema svim različitim kriterijumima.
Četvrti deo se odnosi na analizu efekata korišćenja subgeotermalnih resursa u zgradarstvu, ekološke aspekte korišćenja, kvantifikacije subgeotermalnog potencijala u Republici kao i predstavljanje prvog geotermalnog informacionog sistema u Srbiji - Geotermist, koji su autori razvili u vidu posebnog softverskog paketa.
број страница
XI, 498
isbn
978-86-7352-272-2
Subject
hidrogeologija, geotermalna energija
УДК број
550.367
COBISS број
217744396
Шира категорија рада
М40
Ужа категорија рада
М41
Права
Затворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf
Издање факултета
da
Облик публикације
Štampa - 24cm

Dejan Milenić, Ana Vranješ. Istraživanje i valorizacija subgeotermalnih energetskih resursa, Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2015

This item was submitted on 8. март 2022. by [anonymous user] using the form “Монографије” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.