Praktikum iz hidrogeološkog kartiranja

Објеката

Тип
Практикум
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Igor Jemcov, Vladimir Živanović
Издавач
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Датум издавања
2021
Опис
Razvojem hidrogeologije kao moderne naučne discipline u geologiji, na Katedri za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, formiran je predmet – Hidrogeološko kartiranje. Osnovni koncept je u izvesnoj meri prilagođen, u skladu sa Bolonjskom reformom, uslovima visokoškolskog obrazovanja i usvojenom planu i programu na Katedri za hidrogeologiju. Inicijalni predmet je u značajnoj meri i unapređen u skladu sa razvojem hidrogeologije kao geološke discipline i savremenim trendovima izrade hidrogeoloških karata u Evropi i svetu.
Aktivan rad sa studentima zahtevao je i prilagođavanje formata nastave na formu jednosemestralne nastave realizovane kroz 14 termina i dve kolokvijumske subote. Nastava je zasnovana na klasičnom konceptu predavanja i vežbi, sa posebnim akcentom na program vežbi koje predstavljaju osnovu praktičnog rada studenata na izradi Hidrogeološke karte kao osnovnog dokumenta u hidrogeologiji. Kao rezultat primene ovog koncepta, formiran je Praktikum iz Hidrogeološkog kartiranja, koji u svom drugom proširenom izdanju kroz trinaest krupnih celina – zadataka, sistematski obrađuje predmetnu problematiku tokom jednosemestralne nastave.
Koncepcijski svaka celina u okviru Praktikuma iz Hidrogeološkog kartiranja sastoji se iz tri dela:
1. Uvodni deo, u kome je predstavljen kraći teorijski aspekt oblasti koja se razmatra zadatkom i predstavlja teorijsku pripremu za vežbu sa spiskom korišćenih literaturnih izvora;
2. Zadatak/zadaci, obuhvataju tekst zadataka za vežbu sa pratećim prilozima – kartama, legendama i drugim dopunskim materijalom datim u Prilogu za izradu vežbe. Svi zadaci su podeljeni u veći broj grupa, čime je omogućena samostalna izrada zadataka u vežbama;
3. Postupak izrade zadatka koji podrazumeva detaljno objašnjenje i postupak izrade zadatka prikazan tekstualno ili grafički.
број страница
203
isbn
978-86-7352-376-7
Subject
Hidrogeologija
УДК број
528.9:556(075.8)(076)
COBISS број
54171913
Шира категорија рада
Без категорије
Ужа категорија рада
Без категорије
Права
Затворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf
Издање факултета
da
Облик публикације
Štampa - 30 cm

Igor Jemcov, Vladimir Živanović. Praktikum iz hidrogeološkog kartiranja, Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2021

This item was submitted on 22. фебруар 2022. by [anonymous user] using the form “Монографије” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.