Rudna mikroskopija

Објеката

Тип
Уџбеник
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Aleksandar Pačevski
Издавач
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Датум издавања
2018
Опис
Ovaj udžbenik prati nastavne jedinice istoimenog nastavnog predmeta Rudna mikroskopija na Rudarsko-geološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Pored pomenutog predmeta, predviđen je i kao nastavno sredstvo za predmet Osnovi rudne mikroskopije, a pojedini delovi udžbenika mogu se koristiti i za predmete Mineralogija nesilikata i Parageneze rudnih minerala.
Udžbenik se sastoji iz dva dela – I Opšti deo i II Rudnomikroskopska svojstva minerala. Opšti deo sadrži opis same metode, sistematski prikazan u poglavljima 1-4 koja su neophodna za osposobljavanje studenata za rad sa rudnim mikroskopom. U istom delu, poglavlje 5 objašnjava osnovne principe kvantitativnih merenja u rudnoj mikroskopiji, koja su danas manje u upotrebi i koriste se samo za pojedine specifične potrebe. Ovo poglavlje je obuhvaćeno jedino nastavnim programom predmeta rudna mikroskopija. Drugi deo udžbenika prema sadržaju i organizaciji podseća na atlas minerala, što je autoru i bio cilj. Uz upotrebu sadržaja, a naročito indeksa minerala na kraju udžbenika, pregledno su prikazani svi minerali od značaja za mineralogiju rudnih ležišta. Za osnovne i najbitnije minerale, na početku opisa svakog minerala, tabelarno su data mikroskopska svojstva, propraćena mikrofotografijama. Ovakvom organizacijom ovog dela udžbenika, studentima, a naročito istraživačima, pružena je mogućnost da udžbenik koriste ne samo za sticanje teorijske osnove, već i prilikom praktičnog rada na rudnom mikroskopu, uz relativno laku dostupnost osnovnih podataka o mineralu neophodnih za njegovo prepoznavanje pod mikroskopom.
број страница
162
isbn
978-86-7352-330-9
Subject
mikroskopija ruda
УДК број
553.086(075.8)(0.034.2)
COBISS број
270000140
Шира категорија рада
Без категорије
Ужа категорија рада
Без категорије
Права
Затворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf
Издање факултета
da
Облик публикације
Elektronsko izd. (CD)

Aleksandar Pačevski. Rudna mikroskopija, Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2018

This item was submitted on 18. јануар 2022. by [anonymous user] using the form “Монографије” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.