Zbirka rešenih zadataka iz mehanike tla

Објеката

Тип
Уџбеник
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Dragoslav Rakić
Издавач
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Датум издавања
2018
Опис
U okviru ove zbirke prikazani su načini rešavanja različitih problema iz oblasti Mehanike tla, zasnovani na opažanjima i merenjima na terenu, na laboratorijskim ispitivanjima uzoraka tla i interpretaciji dobijenih rezultata. Samu primenu Mehanike tla tj. Rešavanje praktičnih geotehničkihproblema kao što su: nosivost i sleganje plitkih i dubokih temelja, stabilnost kosina, pritisci na tlo i konstrukcije, pritisci na podzemne objekte i dr., student izučavaju na drugim predmetima kao što su: Fundiranje i Geostatički proračuni.
Zbirka je prilagođena nastavnom programu predmeta Mehanika tla i Mehanika tla 2, pa je prvenstveno namenjena studentima osnovnih i master akademskih studija, studijskog programa Geotehnika na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. U okviru zbirke, obrađene su sledeće tematske oblasti: osnovne osobine tla, hidrauličke osobine tla, naponi i deformacije, geostatički naponi, deformabilnost i konsolidacija i na kraju čvrstoća smicanja. Svaka tematska oblast sadrži rešene zadatke sa detaljnim prikazom i objašnjenjem postupka rešavanja. Određeni broj zadataka u zbirci, je sastavni deo studentskih vežbi iz pomenutih predmeta, dok je veći broj rešenih zadataka korišćen na pismenom delu ispita. Pored toga, prikazani su i novi zadaci koji su pripremljeni samo za ovo izdanje zbirke.
Namera autora je da se ova zbirka koristi i kao pomoćni udžbenik za uspešno savladavanjenastavnih programa iz pomenutih predmeta. Zbog toga se na početku svakog poglavlja prikazuju najbitnije teorijske osnove razmatrane oblasti, čime se na neki način prevazilazi nedostatak udžbeničke literature. Radi lakšeg praćenja teksta, na kraju zbirke daje se lista simbola sa jedinicama koje se koriste u međunarodnom sistemu SI.
број страница
277
isbn
978-86-7352-307-1
Subject
mehanika tla
УДК број
624.132(075.8)(076)
COBISS број
264593932
Шира категорија рада
Без категорије
Ужа категорија рада
Без категорије
Права
Затворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf
Издање факултета
da
Облик публикације
Štampa - 24 cm
Скупови објеката
Драгослав Ракић
Radovi istraživača
Медија
zbirka_D.Rakic.pdf

Dragoslav Rakić. Zbirka rešenih zadataka iz mehanike tla, Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2018

This item was submitted on 14. јануар 2022. by [anonymous user] using the form “Монографије” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.