Praktikum iz neotektonike

Објеката

Тип
Практикум
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Uroš Stojadinović, Nemanja Krstekanić
Издавач
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Датум издавања
2019
Опис
Ovaj praktikum nastao je na osnovu sinopsisa predavanja i materijala sa vežbi izvođenih studentima Departmana za Regionalnu Geologiju i Departmana za Paleontologiju Rudarsko-geološkog fakulteta u okviru predmeta Neotektonika. Struktura praktikuma formirana je po uzoru na odgovarajuća poglavlja knjige Tectonics, autora Moores, E.M. i Twiss, R.J. (1995). Praktikum se sastoji od 5 poglavlja, pri čemu se na kraju svakog poglavlja nalaze pitanja i zadaci za studente, kao i spisak korišćene literature. Zadaci su osmišljeni kao konkretne studije u kojima se, primenom odgovarajućih neotektonskih metoda, dolazi do odgovora na pitanja značajna za evoluciju određenih neotektonski aktivnih prostora. U uvodnom poglavlju objašnjeni su svrha i značaj neotektonskih istraživanja. U poglavljima 2 do 5 objašnjena je suština metoda koje se najčešće koriste u Neotektonici. Detaljno su obrađene one metode koje se, potom, koriste u praktičnom delu kursa, pri izradi odgovarajućih studija i elaborata.
број страница
72
isbn
978-86-7352-344-6
Subject
neotektonika
УДК број
551.248.2(075.8)(076)(0.034.2)
COBISS број
279155980
Шира категорија рада
Без категорије
Ужа категорија рада
Без категорије
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf
Издање факултета
da
Облик публикације
Elektronsko izd. (CD)

Uroš Stojadinović, Nemanja Krstekanić. Praktikum iz neotektonike, Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2019

This item was submitted on 13. јануар 2022. by [anonymous user] using the form “Монографије” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.