50 godina Departmana za hidrogeologiju

Објеката

Тип
Монографија
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
urednici Dušan Polomčić, Vladimir Živanović, Ana Vranješ, Ljiljana Vasić
Издавач
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Датум издавања
2021
Опис
Monografija kojom se obeležava 50 godina postojanja Departmana podeljena je u nekoliko poglavlja. Prvo poglavlje obrađuje istorijat razvoja Departmana od njegovog osnivanja (kao Smera) do danas. Tokom pripreme i izrade ovog poglavlja, arhivska građa Departmana je dopunjena, te se može smatrati da je ona kompletna za period 1990‐2021. godine. Period koji prethodi ovom, rekonstruisan je na osnovu delimičnih zapisa u biografijama nastavnika i saradnika ili „sećanja” dela učesnika. Ovo poglavlje, se sastoji od sledećih potpoglavlja: istorijat razvoja hidrogeologije kod nas; osnivanje i razvoj Smera za hidrogeologiju ‐ organizaciona struktura i kadrovi; razvoj specijalističkih hidrogeoloških disciplina na Departmanu; naučno‐istraživačka delatnost Departmana; nastavna delatnost Departmana; izdavačka delatnost na Departmanu; i smernice za nastavak misije Departmana za hidrogeologiju.
Drugo poglavlje, obrađuje Vodosnabdevanje podzemnim voda. U njemu su obrađeni: aktuelno stanje u korišćenju podzemnih voda za vodosnabdevanje; zakonska regulativa u oblasti podzemnih voda; i potencijalnost i perspektive korišćenja podzemnih voda. U trećem poglavlju prikazani su stanje i perspektive geotermalne energije u Srbiji kroz potpoglavlja: geotermalna energija u kontekstu globalne energetske politike u periodu 2011‐2021; pregled najznačajnijih aktivnosti u geotermalnim istraživanjima za period 2011‐2021; prikaz rezultata u oblasti ocene geotermalnog potencijala na teritoriji Republike Srbije; prikaz rezultata u oblasti eksploatacije i korišćenja geotermalne energije u Srbiji; razvoj budućih tehnologija i geotermalna energija; i pravci razvoja geotermalne energije u Republici Srbiji. Četvrto poglavlje razmatra stanje i perspektive iz oblasti zaštite, kontaminacije i remedijacije podzemnih voda. U okviru ovog poglavlja, obrađeni su: kvalitet podzemnih voda; kontaminanti, izvori kontaminacije i procena rizika od kontaminacije; stanje u Srbiji sa aspekta zaštite i remedijacije; i dat je kritički osvrt na zakonsku regulativu u oblasti zaštite i remedijacije podzemnih voda. U poglavljima 5 – 9 dati su: spisak svih nastavnika i saradnika koji su učestvovali u radu Departmana od njegovog osnivanja; raspored predmeta po semestrima i godinama na Studijskom programu Hidrogeologija za sva tri nivoa studija (akreditacioni ciklus 2020‐2027); spisak diplomiranih studenata, magistara nauka, mastera i doktora nauka za period 1971‐2021; i prikazane su sve korice udžbeničkih i monografskih publikacija članova Departmana.
број страница
252
isbn
978-86-7352-377-4
Просторно покривање
Srbija
Subject
hidrogeologija, Departman za hidrogeologiju
УДК број
378.6:[622+55(497.11)"1971/2021"
COBISS број
53357577
Права
Затворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf
Издање факултета
da
Облик публикације
Štampa - 28 cm

urednici Dušan Polomčić, Vladimir Živanović, Ana Vranješ, Ljiljana Vasić. 50 godina Departmana za hidrogeologiju, Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2021

This item was submitted on 24. децембар 2021. by [anonymous user] using the form “Монографије” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.