Field Zoning According to the Possibility of Applying Mechanized Excavation With a Longwall Below the Town of Gacko

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
енглески
Креатор
Dragana Savić, Jelena Majstorović
Извор
10 th International Conference Coal 2021 Zlatibor, 13-16 October 2021
Уредник
Vladimir Pavlović
Издавач
Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju
Датум издавања
2021
Сажетак
Mogućnost povećanja korišćenja resursa čvrstog energetskog goriva u procesu rešavanja energetske krize koja je sve prisutnija u širem regionu, jeste pravi izazov rudarske nauke. Podzemna eksploatacija uglja je složen proizvodni proces koji objedinjuje više tehnoloških postupaka u jedinstvenu celinu: izradu podzemnih prostorija, otkopavanje, transport i izvoz, ventilaciju proizvodnog sistema, odvodnjavanje, servisiranje objekata i sistema, zaštitu i sigurnost rada. Jedan od osnovnih problema koji prati podzemnu eksploataciju uglja jeste stabilnost podzemnih prostorija i deformacije na površini terena, jer su podzemne prostorije izložene intenzivnim pritiscima i deformacijama. Podzemna eksploatacija u svetu je usmerena ka modernizaciji i osavremenjavanju tehnoloških postupaka otkopavanja sa ciljem povećanja produktivnosti i ekonomičnosti, pa se izboru sistema (metode i tehnologije) otkopavanja mora posvetiti posebna pažnja. U radu je razmatran problem interakcije rudarske mehanizacije i stenskog masiva, pri prelasku sa površinske na podzemnu eksploataciju u varijanti mehanizovanog otkopavanja širokim čelom (izradom jedinstvenog modela mehanizovanog otkopavanja preostalih rudnih rezervi Drugog podinskog ugljenog sloja ispod naselјenog mesta Gacko i infrastrukturnih objekata, kao i delova ležišta sa rudnim rezervama koji nisu obuhvaćeni površinskom eksploatacijom).
Subject
mehanizovano otkopavanje, mehanizovano široko čelo, zoniranje terena, modeliranje, stabilnost, sleganje, stabilnost kosina
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-Share Alike 4.0 International
Формат
.pdf
Медија
Jeca Ugalj 2.pdf

Dragana Savić, Jelena Majstorović. "Field Zoning According to the Possibility of Applying Mechanized Excavation With a Longwall Below the Town of Gacko" in 10 th International Conference Coal 2021 Zlatibor, 13-16 October 2021, Jugoslovenski komitet za površinsku eksploataciju (2021)

This item was submitted on 23. децембар 2021. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.