Hidrohemijski odgovor karstne izdani u uslovima formirane hidruličke barijere – primer brane Lazići, Tara

Објеката

Тип
Саопштење са скупа штампано у изводу
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Marina Ćuk, Maja Todorović, Igor Jemcov
Извор
Knjiga apstrakata 9. Simpozijuma o zaštiti karsta, Beograd
Издавач
Akademski speleološko – alpinistički klub (ASAK)
Датум издавања
2019
Шира категорија рада
М60
Ужа категорија рада
М64
Права
Приступ са лозинком
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf

Marina Ćuk, Maja Todorović, Igor Jemcov. "Hidrohemijski odgovor karstne izdani u uslovima formirane hidruličke barijere – primer brane Lazići, Tara" in Knjiga apstrakata 9. Simpozijuma o zaštiti karsta, Beograd, Akademski speleološko – alpinistički klub (ASAK) (2019)

This item was submitted on 21. децембар 2021. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.