Geostatički proračuni sanacije klizišta šipovima

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Slobodan Ćorić, Dragoslav Rakić, Dušan Berisavljević
Извор
Zbornik radova osmog naučno-stručnog međunarodnog savetovanja - Geotehnički aspekti građevinarstva
Издавач
Savez građevinskih inženjera Srbije,
Датум издавања
2019
Сажетак
U ovom radu su, polazeći od rezultata geotehničkih istraživanja, prikazani geostatički proračuni sanacije klizišta vertikalnim šipovima. Metodologija proračuna je složena, jer podrazumeva interakciju klizišta i stabilizirajućih šipova. Stoga se simultano analiziraju stabilnost klizišta i stabilnost šipova. Prilikom određivanja bočne otpornosti tla oko šipova koristi se metoda Brinč Hansena koja uzima u obzir trodimenzionalne uslove u tlu i može da se primeni u složenim geološkim uslovima koji su česti u Srbiji. Analize stabilnosti klizišta vrše se odgovarajućim metodama granične ravnoteže. Predloženim postupkom proračuna omogućeno je da otpornost čitave klizne površine, u sadejstvu sa šipovima, realizuje zahtevanu vrednost faktora sigurnosti klizišta. U vezi sa tim, u radu su prikazani svi bitni činioci.
In the paper are presented, on the basis of the geotechnical investigations results, geostatic calculations for landslide stabilisation by vertical piles. The calculation methodology is complex, because it is based on the interaction between landslide and stability piles. In accordance to that, landslide stability analysis and pile stability analysis are carried out simultaneously.The lateral resistance of piles is calculated by Brinch Hansen method. It includes three-dimensional effects of surrounding soil and can be applied in complex geological conditions which are very often in Serbia. The landslide stability is analysed by appropriate limit equilibrium methods. In proposed calculation procedure is assumed that complete sliding surface, together with piles, contribute to a target value of safety factor of the landslide. Accordingly, all relevant factors are presented in the paper.
почетак странице
293
крај странице
300
isbn
978-86-88897-13-6
Subject
sanacija klizišta, interakcija klizišta i šipa, bočna otpornost šipova, stabilnost klizišta i šipova
landslide stabilization, landslide-pile interaction, lateral resistance of piles, stability of landslide and piles
УДК број
624.138.26
COBISS број
280751628
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Је дио
TR36014
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf
Медија
VBanja1.pdf

Slobodan Ćorić, Dragoslav Rakić, Dušan Berisavljević. "Geostatički proračuni sanacije klizišta šipovima" in Zbornik radova osmog naučno-stručnog međunarodnog savetovanja - Geotehnički aspekti građevinarstva, Savez građevinskih inženjera Srbije, (2019)

This item was submitted on 10. децембар 2021. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.