Results of comprehensive monitoring activities on Umka landslide, Belgrade, Serbia

Објеката

Тип
Саопштење са скупа штампано у изводу
Верзија рада
објављена
Језик
енглески
Креатор
Biljana Abolmasov, Uroš Đurić
Извор
3rd European Regional Conference of IAEG/ Athens/ Greece/ 6-10 October 2021
Уредник
VP Marinos, C Loupasakis, H Saroglou, N Depountis, G Papathanassiou
Издавач
IAEG National Group Greece
Датум издавања
2021
почетак странице
243
крај странице
244
Просторно покривање
Srbija
Subject
klizišta, monitoring
landslides, monitoring
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М34
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf
Скупови објеката
Биљана Аболмасов
Radovi istraživača

Biljana Abolmasov, Uroš Đurić . "Results of comprehensive monitoring activities on Umka landslide, Belgrade, Serbia" in 3rd European Regional Conference of IAEG/ Athens/ Greece/ 6-10 October 2021, IAEG National Group Greece (2021)

This item was submitted on 10. децембар 2021. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.