Испитивање магнетске сусцептибилности прашине антропогеног порекла

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Дубравка Новичић, Весна Цветков, Весна Дамњановић
Извор
VII Меморијални научни скуп из заштите животне средине доцент др Милена Далмација Нови Сад, 01-02. април 2019
Издавач
Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
Датум издавања
2019
isbn
978-86-7031-510-5
Шира категорија рада
М60
Ужа категорија рада
М63
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-Share Alike 4.0 International
Формат
.pdf

Дубравка Новичић, Весна Цветков, Весна Дамњановић. "Испитивање магнетске сусцептибилности прашине антропогеног порекла" in VII Меморијални научни скуп из заштите животне средине доцент др Милена Далмација Нови Сад, 01-02. април 2019, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине (2019)

This item was submitted on 9. децембар 2021. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.