Хазард од клизишта у Србији у 21. веку

Објеката

Тип
Поглавље у монографији
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Biljana Abolmasov
Извор
Геохазард у Србији у 21. веку – знање је најбољи бедем против стихије
Уредник
Vladica Cvetković
Издавач
Српска академија наука и уметности
Датум издавања
2019
Опис
Четврти прилог се бави клизиштима. У свом прегледном раду под насловом „Хазард од клизишта у Србији у XXI веку“ ауторка Б. Аболмасов даје процену „да је 16–20% територије Србије под активним или умиреним процесом клижења“, при чему детаљно образлаже најважније узроке ових природних појава. У раду се даје критички осврт на тренутну праксу која се тиче уношења података у национални катастар клизишта, и изводи закључак да због незадовољавајућег стања у вези с катастром, тренутно није ни могуће дати најтачнију процену хазарда од клизишта у Србији.
почетак странице
65
крај странице
87
isbn
978-86-7025-844-0
Просторно покривање
Srbija
Subject
клизишта, хазард од клизишта, промене климе
landslides, landslide hazard, climate changes
Шира категорија рада
M40
Ужа категорија рада
М44
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – CC0 Public Domain
Формат
.pdf
Скупови објеката
Биљана Аболмасов
Radovi istraživača
Медија
21

Biljana Abolmasov. "Хазард од клизишта у Србији у 21. веку" in Геохазард у Србији у 21. веку – знање је најбољи бедем против стихије, Српска академија наука и уметности (2019)

This item was submitted on 4. децембар 2021. by [anonymous user] using the form “Поглавље у монографији” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.