Hibridni sistem za planiranje i analizu ventilacije rudnika

Објеката

Тип
Монографија
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Nikola Lilić, Ranka Stanković, Ivan Obradović
Издавач
Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Датум издавања
2000
Опис
Savremeni pristup pri planiranju i analizi ventilacije rudnika baziran na korišćenju svih pogodnosti računarskog hardvera i softvera koji stoje na raspolaganju rudarskim inženjerima. Shodno izloženoj savremenoj strategiji planiranja i analize ventilacije rudnika razvijen je hibridni sistem INVENTS čija su arhitektura i koncept tema ove knjige. Opisane su teorijske osnove i prikazana je mogućnost primene računske dinamike fluida na konkretnom primeru modeliranja procesa provetravanja otkopa tipa komora. Prikazane su teorijske osnove definisanja složenih rudničkih ventilacionih mreža primenom teorije grafova, kao i metodologije određivanja raspodele aerodinamičkih otpora u ventilacionim mrežama. Izložena metodologija implementirana je u programski paket ResNet. Teorijske osnove modela za definisanje prirodne, delimično regulisane i regulisane raspodele vazduha u složenim rudničkim ventilacionm mrežama prati prikaz paketa SimVent. Date su karakteristike VENTEX-a, ekspertnog sistema za analizu i ocenu ukupnog stanja ventilacije rudnika, razvijenog kao nadgradnja postojećeg numeričkog programskog paketa SimVent sa deklarativnim znanjima reprezentovanim pravilima i heuristikama koje pri rešavanju domenskih problema koriste eksperti iz oblasti ventilacije rudnika.
број страница
352
isbn
86-7352-047-9
Subject
Ventilacija rudnika, informacioni sistemi
Шира категорија рада
М40
Ужа категорија рада
М42
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-Share Alike 4.0 International
Формат
.pdf
Медија
HISVent.pdf

Nikola Lilić, Ranka Stanković, Ivan Obradović. Hibridni sistem za planiranje i analizu ventilacije rudnika, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2000

This item was submitted on 27. новембар 2021. by [anonymous user] using the form “Монографије” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.