Споменица 1991. – 2015. година: 135 година геологије и 70 година рударства на Универзитету у Београду

Објеката

Тип
Књига
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
главни и одговорни уредник Душан Поломчић
Издавач
Београд : Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Датум издавања
2016
Опис
Период од 25 година, колико је протекло од издавања претходне Споменице, изузетно је дугачак, поготово ако се има у виду интензитет и бројност догађаја на глобалном, регионалном и државном нивоу, који су неминовно утицали и на развој и усмерење нашег Факултета. Колико је то дуг период, можда најбоље говори чињеница да је досад донето седам Статута Факултета и бирано 12 Управа Факултета. Овом Споменицом је покушано да се обухвати и документује све оно најбитније што је красило наш Факултет претходних четврт века.
број страница
595
isbn
978-86-7353-294-4
Subject
Рударско-геолошки факултет
Faculty of Mining and Geology
COBISS број
227905036
Шира категорија рада
Без категорије
Ужа категорија рада
Без категорије
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-NonComercial-Share Alike 4.0 International
Формат
.pdf
Издање факултета
da
Облик публикације
Штампа - 24 cm
Скупови објеката
Душан Поломчић
Radovi istraživača

главни и одговорни уредник Душан Поломчић. Споменица 1991. – 2015. година: 135 година геологије и 70 година рударства на Универзитету у Београду, Београд : Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, 2016

This item was submitted on 8. октобар 2021. by [anonymous user] using the form “Монографије” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.