Osnovi hidrogeologije

Објеката

Тип
Уџбеник
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Petar Dokmanović
Издавач
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Датум издавања
2021
Опис
Rukopis "Osnovi hidrogeologije" je osnovni udžbenik za istoimeni predmet, koji je, od strane Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, ustanovljen kao obavezni ili izborni predmet za studente ovog fakulteta, kojima hidrogeologija nije matična strukovna (uža naučna) oblast. Osnovni cilj ovog predmeta je definisanje i razumevanje osnovnih pojmova i načela hidrogeologije, što bi, budućim stručnjacima iz oblasti geologije i rudarstva, trebalo da bude od koristi u bavljenju njihovim matičnim strukama ili užim naučnim oblastima.
Hidrogeološka delatnost je izuzetno kompleksna i “razgranata”, a osnovni razlog za to je njen neposredni predmet izučavanja – podzemne vode, koje su u prisnoj vezi i aktivnoj koegzistenciji sa svim ostalim komponentama životne sredine. Zajedno sa površinskim i atmosferskim vodama, one učestvuju u sveukupnom kruženju vode u prirodi i formiranju vodnog bilansa naše planete i njenih regiona. Na svom putu ka podzemlju ostvaruju kompleksnu interakciju sa zemljištem, vegetacijom, mikroorganizmima. U zemljinoj kori (geološkoj sredini), podzemne vode su, verovatno, njena najdinamičnija komponenta, koja uzima učešće u nizu geoloških procesa. One rastvaraju stene i minerale, a potom, kao prirodni rastvori, svojim kretanjem određuju migraciju rastvorenih materija, njihovo iznošenje u površinske tokove i akumulacije ili odlaganje u zemljinoj kori. Brojna
fizička i hemijska svojstva stena generisana su upravo prisustvom i delovanjem podzemnih voda. Svojim rastvaračkim i transportnim radom, one doprinose i oblikovanju nekih savremenih formi reljefa.
Praktični značaj podzemnih voda, kao resursa, je ogroman. Koristimo ih kao pijaće vode, za navodnjavanje poljoprivrednih površina, u prehrambenoj industriji, kao komunalne i tehničke vode. Mineralne i termalne podzemne vode se, zavisno od hemijskog sastava i temperature, koriste u lečenju (balneoterapiji), rekreaciji, kao termo-energenti ili za dobijanje korisnih sirovina. Pored brojnih koristi, podzemne vode mogu da predstavljaju i smetnju za obavljanje određenih delatnosti: plavljenje rudnika, poljoprivrednih površina, urbanih zona, saobraćajnica i dr. Zagadjivanje i zagadjenost svih elemenata životne sredine: vazduha, zemljišta, vegetacije, voda, jedan je od najvećih problema savremene civilizacije, a posledica je intenzivne (i nekontrolisane) eksploatacije resursa, energetske potrošnje, industrijalizacije, intenzivne poljoprivredne delatnosti, urbanizacije i dr. U tom kontekstu, i problemi zaštite podzemnih voda od zagađivanja, ali i od prekomerne eksploatacije, veoma su aktuelni.
Upravo svi navedeni aspekti manipulisanja podzemnim vodama predstavljaju polje delovanja (primenjene) hidrogeologije, kao samostalne discipline, ili integrisane u multidisciplinarne naučne i stručne projekte. Uspešno rešavanje svih navedenih i nenavedenih slučajeva "ovladavanja" i održivog upravljanja podzemnim vodama iziskuje, na prvom mestu, već pomenuto poznavanje osnovnih zakonitosti i načela hidrogeologije: kako se podzemne vode formiraju, kreću, dreniraju, kakav im je odnos sa faktorima uticaja u okruženju (padavinama, površinskim vodama, stenama i procesima koji se odvijaju u zemljinoj kori), šta sve utiče na formiranje njihovog kvaliteta (temperature, hemijskog, mikrobiološkog i gasnog sastava) i dr.
број страница
169
isbn
978-86-7352-374-3
Subject
hidrogeologija, atmosferska voda, površinske vode, podzemne vode, vodni bilans, poroznost stena
Шира категорија рада
Без категорије
Ужа категорија рада
Без категорије
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf
Издање факултета
da
Облик публикације
Elektronski izvor
Скупови објеката
Петар Докмановић
Radovi istraživača

Petar Dokmanović. Osnovi hidrogeologije, Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2021

This item was submitted on 29. септембар 2021. by [anonymous user] using the form “Монографије” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.