Efekti potencijalnog korišćenja postrojenja za preradu otpadnih voda kao energetskih izvora u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Dejan Ivezić, Marija Živković, Aleksandar Madžarević
Извор
Stručno-naučna konferencija TOPS 2019
Уредник
Dobrosav Arsović
Издавач
Poslovno udruženje toplana Srbije
Датум издавања
2019
Сажетак
Системи даљинског грејања постоје у 57 градова и општина у Србији и доминантно користе фосилна горива. У овим урбаним срединама су изграђени, или се планира градња система за пречишћавање отпадних вода. У раду је размотрена (са еколошког и енергетског аспекта) могућност додатног, енергетског коришћења топлоте пречишћене воде у СДГ, применом топлотних пумпи. На примеру Шапца је извршено поређење постојећег СДГ са системом који би применом топлотних пумпи искористио енергетски потенцијал система за пречишћавање отпадних вода. Добијени индикатори су послужили као основа за одређивање редукције емисије полутаната и ГХГ гасова у другим СДГ у Србији.
почетак странице
86
крај странице
96
isbn
978-86-86311-09-2
Subject
системи даљинског грејањa, постројења за пречишћавање отпадних вода, топлотне пумпе
Шира категорија рада
М60
Ужа категорија рада
М63
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-NonComercial-Share Alike 4.0 International
Формат
.pdf

Dejan Ivezić, Marija Živković, Aleksandar Madžarević . "Efekti potencijalnog korišćenja postrojenja za preradu otpadnih voda kao energetskih izvora u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji" in Stručno-naučna konferencija TOPS 2019, Poslovno udruženje toplana Srbije (2019)

This item was submitted on 9. јун 2021. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.