Употреба веб платформе Омека за дигиталне библиотеке из домена рударства

Објеката

Тип
Рад у часопису
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Александра Томашевић, Биљана Лазић, Далибор Воркапић, Михаило Шкорић, Љиљана Колоња
Извор
Инфотека
Издавач
Филолошки факултет, Универзитет у Београду; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“; Заједница библиотека универзитета у Србији
Датум издавања
2017
Сажетак
У овом раду биће представљена Омека, веб платформа за приказивање дигиталних колекциjа и систем за управљање њиховим садржаjем. Њену примену у области техничких наука, а конкретно у области рударства, приказаћемо на примеру дигиталне библиотеке ROmeka@RGF. За Омеку смо се определили првенствено због чињенице да jе jедноставна за коришћење, има обимну пратећу документациjу и не захтева уско специфичне информатичке вештине што jе чини приступачном за већину корисника, а нарочито за рударске инжењере, коjима jе ова дигитална библиотека првенствено намењена. Документа прикупљена и ускладиштена у ову дигиталну библиотеку послужиће као подлога за даљи истраживачки рад, екстракциjу терминологиjе, обележавање текста, екстракциjу знања и др.
том
17
издање
2
почетак странице
27
крај странице
51
issn
2217-9461
Subject
Омека, дигиталне библиотеке, рударство
УДК број
004.738.5:027.7]:004.42OMEKA
Шира категорија рада
M50
Ужа категорија рада
М53
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf

Александра Томашевић, Биљана Лазић, Далибор Воркапић, Михаило Шкорић, Љиљана Колоња. "Употреба веб платформе Омека за дигиталне библиотеке из домена рударства" in Инфотека, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“; Заједница библиотека универзитета у Србији (2017)

This item was submitted on 30. август 2019. by [anonymous user] using the form “Рад у часопису” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.