Hidrogeološke podloge u prostornom planiranju na primjeru opštine Laktaši u Republici Srpskoj

Објеката

Креатор
Petar Begović
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
2009
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
број страница
85 str.
Subject
Hidrogeološke pogloge|prostorno planiranje|Laktaši.
Формат
30 cm
10 priloga karti i dijagrama.

Petar Begović. Hidrogeološke podloge u prostornom planiranju na primjeru opštine Laktaši u Republici Srpskoj, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 2009