Optimizacija pojedinih ciklusa rada kod izrade jamskih prostorija u čvrstoj radnoj sredini

Објеката

Креатор
Saša Mitić
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
2007
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
број страница
116 str.
Subject
Jamske prostorije|optimizacija ruda|čvrsta radna sredina.
Формат
30 cm
Prilog

Saša Mitić. Optimizacija pojedinih ciklusa rada kod izrade jamskih prostorija u čvrstoj radnoj sredini, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 2007