Upravljanje rizikom pri istraživanju i proračunu rezervi ležišta magnezita Maljensko-Suvoborskog masiva

Објеката

Креатор
Svetlana Vukotić
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
2006
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
број страница
111 str.
Subject
Istraživanje|proračun rezervi|magnezit|Maljen|Suvobor
Формат
30 cm

Svetlana Vukotić. Upravljanje rizikom pri istraživanju i proračunu rezervi ležišta magnezita Maljensko-Suvoborskog masiva, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 2006