Uticaj tehničko-ekonomskih parametara na brzinu izrade horizontalnih rudničkih prostorija| u čvrstoj radnoj sredini

Објеката

Креатор
Nebojša Ilinčić
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
2004
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
број страница
267 str.
Subject
Tehničko|ekonomski parametri|rudničke prostorije|brzina izrade|radna sredina
Формат
30 cm

Nebojša Ilinčić. Uticaj tehničko-ekonomskih parametara na brzinu izrade horizontalnih rudničkih prostorija| u čvrstoj radnoj sredini, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 2004