Optimizacija parametara bušotinskog otkopavanja na primeru podinskih peskova na površinskom kopu Polje D" u Kolubari"

Објеката

Креатор
Bojan Dimitrijević
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
2000
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
број страница
115 str.
Subject
Bušotinsko otkopavanje|podinski peskovi|površinski kopovi|Kolubara
Формат
30 cm

Bojan Dimitrijević. Optimizacija parametara bušotinskog otkopavanja na primeru podinskih peskova na površinskom kopu Polje D" u Kolubari", Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 2000