Hidrogeološke karakteristike sliva Pive i Tare sa aspekta korišćenja i zaštite vodnog potencijala

Објеката

Креатор
Slavko Hrvačević
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
1999
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
број страница
230 str.
Subject
Hidrogeologija|vodni potencijal|Piva|Tara
Формат
30 cm
prilog 3 karte

Slavko Hrvačević. Hidrogeološke karakteristike sliva Pive i Tare sa aspekta korišćenja i zaštite vodnog potencijala, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 1999