Uloga geološko-hidrogeoloških i drugih uslova sredine na stanje erozionih procesa u Grdeličkoj klisuri

Објеката

Креатор
Slađana Marković
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
1996
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
број страница
168 str.
Subject
Hidrogeološka sredina|erozioni procesi|Grdelička klisura
Формат
30 cm

Slađana Marković. Uloga geološko-hidrogeoloških i drugih uslova sredine na stanje erozionih procesa u Grdeličkoj klisuri, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 1996