Ispitivanje uslova rada čekićne drobilice na efekte drobljenja i habanje drobećih površina pri usitnjavanju krečnjaka

Објеката

Креатор
Predrag Lalić
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
1991
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
број страница
319 str.
Subject
Čekićna drobilica|drobljenje|habanje|usitnjavanje krečnjaka
Формат
30 cm

Predrag Lalić. Ispitivanje uslova rada čekićne drobilice na efekte drobljenja i habanje drobećih površina pri usitnjavanju krečnjaka, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 1991