Kristalografske i kristalohemijske karakteristike nemetaličnih minerala iz skarnova rudnog polja Sasa

Објеката

Креатор
Tena Šijakova-Ivanova
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
1989
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
број страница
76 str.
Subject
Kristalografija|kristalohemija|nemetalični minerali|Sasa
Формат
30 cm

Tena Šijakova-Ivanova. Kristalografske i kristalohemijske karakteristike nemetaličnih minerala iz skarnova rudnog polja Sasa, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 1989