Eksploatacija uglja P.K. Drmno u složenim hidrogeološkim uslovima alivijona reke Mlave sa izborom objekata za predodvodnjavanje figura otvaranja

Објеката

Креатор
Radiša Miletić
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
1985
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
број страница
134 str.
Subject
Hidrogeologija|eksploatacija|ugalj|predodvodnjavanje|Mlava
Формат
30 cm
2 liter. 10 karata I profila (geol)

Radiša Miletić. Eksploatacija uglja P.K. Drmno u složenim hidrogeološkim uslovima alivijona reke Mlave sa izborom objekata za predodvodnjavanje figura otvaranja, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 1985