Definisanje tehničko-tehnoloških parametra muljnih pumpi u uslovima rada flotacije Bor| sa posebnim osvrtom na probleme habanja

Објеката

Креатор
Nikola Živković
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
1978
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
Subject
Muljne pumpe|habanje|flotacija|Bor
Формат
30 cm

Nikola Živković. Definisanje tehničko-tehnoloških parametra muljnih pumpi u uslovima rada flotacije Bor| sa posebnim osvrtom na probleme habanja, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 1978