Eksperimentalno istraživanje odnosa statičkih i dinamičkih konstanti elastičnosti na uzorcima mermera i kamene soli u funkciji promene opterećenja

Објеката

Креатор
Dragoslav Elezović
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
1977
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
Subject
Elastičnost|mermer|kamena so
Формат
30 cm

Dragoslav Elezović. Eksperimentalno istraživanje odnosa statičkih i dinamičkih konstanti elastičnosti na uzorcima mermera i kamene soli u funkciji promene opterećenja, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 1977