Proučavanje fenomena na površinama magnezita i dolomita u rastvorima nekih kolektora i modifikatora radi uspostavljanja korelacije između naelektrisanja njihovih površina i flotabilnosti

Објеката

Креатор
Nadežda Ćalić
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
1976
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
Subject
Magnezit|dolomit|naelektrisanje|flotabilnost
Формат
30 cm

Nadežda Ćalić. Proučavanje fenomena na površinama magnezita i dolomita u rastvorima nekih kolektora i modifikatora radi uspostavljanja korelacije između naelektrisanja njihovih površina i flotabilnosti, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 1976