Prilog proučavanja flotacijskih svojstava sulfidnih minerala cinka nekih jugoslovenskih olovo-cinkovih rudnih ležišta

Објеката

Креатор
Milorad Jošić
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
1974
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
Subject
Flotacija|sulfidi|cink|Jugoslavija
Формат
30 cm

Milorad Jošić. Prilog proučavanja flotacijskih svojstava sulfidnih minerala cinka nekih jugoslovenskih olovo-cinkovih rudnih ležišta, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 1974