Analiza fenomena vertikalnog i radijalnog dreniranja vode pri konsolidaciji stišljivog i bedovoljno konsolidovanog tla| a u vezi sa tim i efikasnosti horizontalnih drenažnih slojeva odnosno vertikalnih drenova

Објеката

Креатор
Miloš Vlahović
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
1973
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
Subject
Vode|drenažni slojevi
Формат
30 cm

Miloš Vlahović. Analiza fenomena vertikalnog i radijalnog dreniranja vode pri konsolidaciji stišljivog i bedovoljno konsolidovanog tla| a u vezi sa tim i efikasnosti horizontalnih drenažnih slojeva odnosno vertikalnih drenova, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 1973