Kristalografsko i kristalohemijsko proučavanje olivina i piroksena nekih naših ultrabazita u vezi sa zakonitostima prostiranja seizmičkih talasa u gornjrm omotaču zemlje

Објеката

Креатор
Mirjana Krstanović
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
1974
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
Subject
Kristalografija|kristalohemija|olivin|piroksen|ultrabaziti|seizmički talasi
Формат
30 cm

Mirjana Krstanović. Kristalografsko i kristalohemijsko proučavanje olivina i piroksena nekih naših ultrabazita u vezi sa zakonitostima prostiranja seizmičkih talasa u gornjrm omotaču zemlje, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 1974