Analiza fenomena vertikalnog i radijalnog dreniranja vode pri konsolidaciji stišljivog i nedovoljno konsolidovanog tla| a u vezi sa tim i efikasnost horizontalnih drenažnih slojeva odnosno vertilaknih drenova

Објеката

Креатор
Miloš Vlahović
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
1973
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
Subject
Drenaža|voda|tlo
Формат
30 cm
2 primerka isto br. 146

Miloš Vlahović. Analiza fenomena vertikalnog i radijalnog dreniranja vode pri konsolidaciji stišljivog i nedovoljno konsolidovanog tla| a u vezi sa tim i efikasnost horizontalnih drenažnih slojeva odnosno vertilaknih drenova, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 1973