Eksperimentalna ispitivanja ekonomičnijeg načina eksploatacije žičnog magnezita u uslovima slabo držeće rude i prateće stene sa posebnim osvrtom na fizičko mehaničke osobine radne sredine i osiguranje otkopne etaže

Објеката

Креатор
Stevan Miloradović
Тип
Магистарска теза
Датум издавања
1972
Издавач
Beograd:Rudarsko-geološki fakultet
Subject
Žični magnezit|radna sredina|otkopna etaža
Формат
30 cm

Stevan Miloradović. Eksperimentalna ispitivanja ekonomičnijeg načina eksploatacije žičnog magnezita u uslovima slabo držeće rude i prateće stene sa posebnim osvrtom na fizičko mehaničke osobine radne sredine i osiguranje otkopne etaže, Beograd:Rudarsko-geološki fakultet, 1972