Optimizacija utovarno-transportnih sistema u funkciji planiranja površinskog kopa

Објеката

Ментор
Božo Kolonja
Члан комисије
Dinko Knežević
Ranka Stanković
Dejan Stevanović
Živko Sekulić
Креатор
Mirjana V. Banković
Датум издавања
2018-07-13
Сажетак
Profitabilna eksploatacija sve složenijih ležišta je težak zadatak koji zavisi odtemeljnog procesa analize, planiranja i projektovanja rudnika. Izvodljiv strateškiplan mora da zadovoljava društvena, regulatorna, tehnološka, geometrijska iekonomska ograničenja. Kako bi se postigao osnovni cilj, odnosno profitabilnost iodrživost rudarskog projekta na duži period, neophodno je unapređenjematematičkih modela i informatičke podrške procesima planiranja i optimizacijekoji će omogućiti efikasnu realizaciju ovih ciljeva...
Profitable mining of increasingly complex deposits is a difficult task that depends onthe efficient analysis, planning and design of the open pit mine. A viable strategicmine plan must satisfy social, regulatory, technological, geometric and economicconstraints. In order to achieve the basic goal, that is, the profitability andsustainability of the mining project in the long run, it is necessary to improve themathematical models and IT support to the processes of planning and optimizationthat will enable efficient realization of these goals...
technological model, integral model, planning, optimization, loadingand transport system, net present value of the project
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
tehnološki model, integralni model, planiranje, optimizacija,utovarno-transportni sistem, neto sadašnja vrednost projekta
Тип
Докторска дисертација

Mirjana V. Banković. "Optimizacija utovarno-transportnih sistema u funkciji planiranja površinskog kopa" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2018-07-13)