Fuzzy stohastički model izbora sistema otvaranja podzemnog rudnika

Објеката

Ментор
Zoran Gligorić
Члан комисије
Čedomir Beljić
Branko Gluščević
Nebojša Bojović
Креатор
Saša M. Jovanović
Датум издавања
2016-05-16
Сажетак
Investiciono okruženje skopčano sa rudarskom industrijom je veoma svojstveno kada seuporedi sa okruženjima koje susrećemo u tipičnim proizvodnim industrijama. Neke odkarakterisitka rudarstva, koje su često naznačene kao jedinstvene su: visok intenzitetinvesticija, dugi predproizvodni periodi, visok rizik i neobnovljivost resursa.Investiranje u sistem otvaranja rudnika predstavlja dobar primer ireverzibilneinvesticije. Takva investicija zahteva pažljivu analizu, jer nakon njene realizacije ona sene može nadoknaditi bez značajnog gubitka vrednosti. Očigledno je da izbor sistemaotvaranja podzemnog rudnika pripada strateškom planiranju...
The investment environment associated with the mining industry is unique whencompared with the environment encountered by typical manufacturing industries. Someof the characteristics of mining which are often proclaimed as unique are as follows:capital intensity, long preproduction periods, high risk and non-renewable resource.Mines’ development system investments provide a good example of irreversibleinvestment. Such investment requires careful analysis because, once the investmenttakes place, it cannot be recouped without significant loss a value. Obviously, theselection of an underground mine development system belongs to strategic planning...
mining; development; networks and graphs; fuzzy sets; stochasticprocesses; convex index, decision support systems
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
otkopavanje; otvaranje; mreže i grafovi; fuzzy skupovi; stohastičkiprocesi; indeks konveksnosti; sistemi podrške odlučivanju
Тип
Докторска дисертација

Saša M. Jovanović. "Fuzzy stohastički model izbora sistema otvaranja podzemnog rudnika" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2016-05-16)