Развој алгоритма процене ефеката ризика рада рударских машина на бази фази алгебре

Објеката

Ментор
Miloš Tanasijević
Члан комисије
Nikola Lilić
Dejan Ivezić
Predrag Jovančić
Vitomir Milić
Креатор
Dejan V. Petrović
Датум издавања
2014-12-30
Сажетак
Појава изненадних отказа елемената техничких система у рударству је свакодневна појава...
Mining equipm ent failures are comm on and they occur on daily basis...
risk, reliability, technical system, mining, mining equipment, failure, fuzzy sets, fuzzy logic
Формат
application/pdf
Језик
sr
Издавач
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Права
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
Извор
Универзитет у Београду
Subject
ризик, поузданост, технички систем, рударске машине, отказ, фази скупови, фази логика
Тип
Докторска дисертација

Dejan V. Petrović. "Развој алгоритма процене ефеката ризика рада рударских машина на бази фази алгебре" in Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет (2014-12-30)