Хидогеохемијске карактеристике и квалитет вода слива Требишњице, Република Српска, Босна и Херцеговина

Објеката

Опис
30cm
Креатор
Dragoslav R. BANJAK
Тип
Докторска дисертација
Датум издавања
2016
Издавач
Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet
број страница
177
Subject
hidrogeohemijski procesi, multivarijantna statistička analiza, sliv Trebišnice, kvalitet vode

Dragoslav R. BANJAK. Хидогеохемијске карактеристике и квалитет вода слива Требишњице, Република Српска, Босна и Херцеговина, Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet, 2016