Model inteligentnog sistema adaptivnog upravljanja procesom prerade rude

Објеката

Опис
30 cm
Креатор
Ivana M. Jovanović
Тип
Докторска дисертација
Датум издавања
2016
Издавач
Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet
број страница
217 str.
Subject
adaptivno upravljanje, ruda, prerada rude, flotacijska koncentracija, priprema mineralnih sirovina, modelovanje

Ivana M. Jovanović. Model inteligentnog sistema adaptivnog upravljanja procesom prerade rude, Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet, 2016