Mineralni i hemijski sastav čestica u atmosferi zone Kolubarskog basena i uticaj na životnu sredinu

Објеката

Опис
30 cm
+ 24 priloga
Креатор
Željko Cvetković
Тип
Докторска дисертација
Датум издавања
2013
Издавач
Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet
број страница
326
Subject
Mineral, čestica, aerosediment, Kolubara, leteći pepeo.

Željko Cvetković. Mineralni i hemijski sastav čestica u atmosferi zone Kolubarskog basena i uticaj na životnu sredinu, Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet, 2013