Određivanje parametara pomeranja potkopanog terena u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom , sa posebnim osvrtom na rudarske zakone i tehničke normative u Jugoslaviji

Објеката

Опис
30 cm
Креатор
Dragan Đorđević
Тип
Докторска дисертација
Датум издавања
1989
Издавач
Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet
број страница
231 str.
Subject
Potkopani teren, podzemna eksploatacija, ugalj, rudarski zakoni

Dragan Đorđević. Određivanje parametara pomeranja potkopanog terena u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom , sa posebnim osvrtom na rudarske zakone i tehničke normative u Jugoslaviji, Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet, 1989