Doprinos masovnijem osvajanju proizvodnje iz stokverknih ležišta magnezita sa utvrđivanjem osnovnih parametara na ekonomičnost eksploatacije i njenu zavisnost od načina koncentracije

Објеката

Опис
30 cm
prilog 50 šema i grafičkih prikaza.
Креатор
Stevan Miloradović
Тип
Докторска дисертација
Датум издавања
0
Издавач
:
број страница
220 str.
Subject
Stokverkna ležišta, magnezit, eksploatacija

Stevan Miloradović. Doprinos masovnijem osvajanju proizvodnje iz stokverknih ležišta magnezita sa utvrđivanjem osnovnih parametara na ekonomičnost eksploatacije i njenu zavisnost od načina koncentracije, :, 0