Modifikacija površina magnezita i dolomita termi­čkom obradom sa aspekta flotabilnosti i utvrđivanje zbi­vanja na njihovim površinama u rastvorima kole­ktora. – natrijum oleata i natrijum dodecilbenzosu­l­fo­nata

Објеката

Опис
30 cm
Креатор
Nadežda Ćalić
Тип
Докторска дисертација
Датум издавања
1983
Издавач
Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet
број страница
171 str.
Subject
Magnezit, dolomit,termička obrada, flotabilnjost

Nadežda Ćalić. Modifikacija površina magnezita i dolomita termi­čkom obradom sa aspekta flotabilnosti i utvrđivanje zbi­vanja na njihovim površinama u rastvorima kole­ktora. – natrijum oleata i natrijum dodecilbenzosu­l­fo­nata, Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet, 1983