Prilog izučavanju seizmičnosti veštačkih potresa i deformacije koje se javljaju u objektima za vreme seizmičkih udara

Објеката

Опис
30 cm
Креатор
Šandor Slimak
Тип
Докторска дисертација
Датум издавања
1977
Издавач
Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet
Subject
Seizmika, seizmički udari, deformacija,

Šandor Slimak. Prilog izučavanju seizmičnosti veštačkih potresa i deformacije koje se javljaju u objektima za vreme seizmičkih udara, Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet, 1977