Prilog proučvanju flotacijskih osobina sulfidnih minerala cinka u zavisnosti od uslova aktiviranja

Објеката

Опис
30 cm
Креатор
Milorad Jošić
Тип
Докторска дисертација
Датум издавања
1976
Издавач
Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet
Subject
Flotacija, sulfidi, cink

Milorad Jošić. Prilog proučvanju flotacijskih osobina sulfidnih minerala cinka u zavisnosti od uslova aktiviranja, Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet, 1976