Uticaj sekundarnih argiloidnih zona kore raspadanja na hidrogeološka i inženjersko-geološka svojstva nekih terena Jugoslavije

Објеката

Опис
30 cm
Креатор
Slavčo Hristov
Тип
Докторска дисертација
Датум издавања
1972
Издавач
Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet
Subject
Hidrogeologija, argiloidne zone, Jugoslavija

Slavčo Hristov. Uticaj sekundarnih argiloidnih zona kore raspadanja na hidrogeološka i inženjersko-geološka svojstva nekih terena Jugoslavije, Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet, 1972